• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo


  • A.Mì Tôm+Bún
  • B.Nước Mắm
  • C.Tương Ớt
  • D.Nước Tương
  • E.Cà phê
  • F.Đồ Bột
  • Z.Khác

  A.Mì Tôm+Bún

  ●Sản phẩm №:A01008

  Phở Bò30gói
  Tên sản phẩm Phở Bò 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561245582
  JAN code2 8934561270423
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 8 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:A01010

  PHỞ GÀ30gói
  Tên sản phẩm PHỞ GÀ 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561020028
  JAN code2 8934561270430
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 8 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:A01011

  VIFON(MỲ BÒ)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(MỲ BÒ) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 851683004232
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01014

  VIFON(MỲ LẨU THÁI)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(MỲ LẨU THÁI) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 10851683005403
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01301C

  BÚN TƯƠI500g×30gói
  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261576
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01302C

  BÚN BÒ HUẾ500g×30gói
  Tên sản phẩm BÚN BÒ HUẾ 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261569
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01303C

  BÚN TƯƠI300g×40gói
  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 300g×40gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261590
  JAN code2
  nhận thấy

  B.Nước Mắm

  ●Sản phẩm №:B02004C

  Nước mắm Cá Cơm60 Độ Đạm 250ml×20
  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 60 Độ Đạm 250ml×20
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935015702606
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:B02005C

  Nước mắm nam ngư500ml×24
  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 500ml×24
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017360245
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 9 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:B02006C

  Nước mắm nam ngư750ml×18
  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 750ml×18
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017360252
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 9 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:B02007C

  CAT HAI Nước mắm700ml×15
  Tên sản phẩm CAT HAI Nước mắm 700ml×15
  Tên công ty CAT HAI
  JAN code1 8934600010102
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 8 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:B02301C

  Nước mắm Cá Cơm25 Độ Đạm 500ml×12
  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 25 Độ Đạm 500ml×12
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935015715255
  JAN code2
  nhận thấy

  C.Tương Ớt

  ●Sản phẩm №:C03002C

  Tương ớt chinsu250g×24本
  Tên sản phẩm Tương ớt chinsu 250g×24本
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017360221
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 8 sẽ có hàng.


  D.Nước Tương


  E.Cà phê

  ●Sản phẩm №:E05002C

  Cà phê G7 1 bịch21gói×24
  Tên sản phẩm Cà phê G7 1 bịch 21gói×24
  Tên công ty Trung Nguyên
  JAN code1 8935024123287
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:E05003C

  Vinacafe Cà phê20gói×20
  Tên sản phẩm Vinacafe Cà phê 20gói×20
  Tên công ty Vinacafe
  JAN code1 8934683002827
  JAN code2
  nhận thấy

  F.Đồ Bột

  ●Sản phẩm №:F06004C

  Bột Canh VIFON200g×40gói
  Tên sản phẩm Bột Canh VIFON 200g×40gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561282556
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng


  Z.Khác

  ●Sản phẩm №:Z99004C

  MẮM TÔM BẮC220g×24
  Tên sản phẩm MẮM TÔM BẮC 220g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602569
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99005C

  MẮM RUỐC250g×24
  Tên sản phẩm MẮM RUỐC 250g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602668
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99006

  CÀ PHÁO 365g×24
  Tên sản phẩm CÀ PHÁO 365g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604563
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng

  ●Sản phẩm №:Z99007C

  Cà Pháo Dầm ớt400g×24
  Tên sản phẩm Cà Pháo Dầm ớt 400g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063600404
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng

  ●Sản phẩm №:Z99008C

  CÓC CHUA NGỌT850g×12
  Tên sản phẩm CÓC CHUA NGỌT 850g×12
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604938
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99009C

  Xoài Ngâm đường800g×12
  Tên sản phẩm Xoài Ngâm đường 800g×12
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063603931
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng

  ●Sản phẩm №:Z99010C

  Mắm Nêm Xay250ml×24
  Tên sản phẩm Mắm Nêm Xay 250ml×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063606703
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng

  ●Sản phẩm №:Z99011C

  Củ Kiệu Chua Ngọt390g×24
  Tên sản phẩm Củ Kiệu Chua Ngọt 390g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063601401
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99301C

  Bánh Tráng 22cm500g×30gói
  Tên sản phẩm Bánh Tráng 22cm 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261583
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 7 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99302C

  Mix Fruit Chips100g×40gói
  Tên sản phẩm Mix Fruit Chips 100g×40gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743042961
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99303C

  JackFruit Chips150g×30gói
  Tên sản phẩm JackFruit Chips 150g×30gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032900
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99304C

  Sweet Potato Chips100g×45gói
  Tên sản phẩm Sweet Potato Chips 100g×45gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032924
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99305C

  Banana Chips100g×60gói
  Tên sản phẩm Banana Chips 100g×60gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032917
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99306C

  Soft Dried Mango100g×20gói
  Tên sản phẩm Soft Dried Mango 100g×20gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743181042
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99307C

  Soft Dried Banana100g×20gói
  Tên sản phẩm Soft Dried Banana 100g×20gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743011042
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99308C

  Cá Xốt Cà150g×100
  Tên sản phẩm Cá Xốt Cà 150g×100
  Tên công ty VISSAN
  JAN code1 8934572135001
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99309C

  Bánh đậu xanh240g×50
  Tên sản phẩm Bánh đậu xanh 240g×50
  Tên công ty Rồng Vàng Minh Ngọc
  JAN code1 8934930000026
  JAN code2
  nhận thấy


  【Ngày có thể xuất hàng】

  2019年8月
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  2019年9月
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

  ※Những ngày lịch đỏ là ngày nghỉ .  【Liên lạc với chúng tôi】

  ※Hãy điền các thông tin bằng tiếng Nhật


  Ngày . 2019年8月26日
  Quốc tịch .              
  Giới tính   Nam             
  Ngày tháng năm sinh
  Năm Tháng Ngày
  Địa điểm, vị tr
  Tên Công ty/Tên cửa hàng
  Họ và tên ※Nhập tên bằng romaji hoặc katakana
  Mã bưu chính >>Kiểm tra lại mã zip
  Từ mã bưu chính bạn có thể kiểm tra mã zip và Bản đồ , địa chỉ ,
  Quận 必須
  Thành phố必須
  Địa chỉ .....必須
  Email
  Số điện thoại
  Nhận xét và ý kiến của khách hàng

  pagetoppagetop