• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo


  • A.Mì Tôm+Bún
  • B.Nước Mắm
  • C.Tương Ớt
  • D.Nước Tương
  • E.Cà phê
  • F.Đồ Bột
  • Z.Khác

  A.Mì Tôm+Bún

  ●Sản phẩm №:A01002

  Mỳ tôm hảo hảo30gói
  Tên sản phẩm Mỳ tôm hảo hảo 30gói
  Tên công ty ACECOOK
  JAN code1 8934563138165
  JAN code2 8934563305048
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 29 tháng 1

  ●Sản phẩm №:A01008

  Phở Bò30gói
  Tên sản phẩm Phở Bò 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561020035
  JAN code2 8934561270423
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01010

  PHỞ GÀ30gói
  Tên sản phẩm PHỞ GÀ 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 8934561270430
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01011

  VIFON(MỲ BÒ)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(MỲ BÒ) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 851683004232
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01012

  VIFON(MỲ GÀ)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(MỲ GÀ) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 851683004225
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01013

  VIFON(TômChuaCay)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(TômChuaCay) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 851683004249
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01014

  VIFON(MỲ LẨU THÁI)30gói
  Tên sản phẩm VIFON(MỲ LẨU THÁI) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2 10851683005403
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01301C

  BÚN TƯƠI500g×30gói
  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261576
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01302C

  BÚN BÒ HUẾ500g×30gói
  Tên sản phẩm BÚN BÒ HUẾ 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261569
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01303C

  BÚN TƯƠI300g×40gói
  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 300g×40gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261590
  JAN code2
  nhận thấy

  B.Nước Mắm

  ●Sản phẩm №:B02001C

  Nước mắm nam ngư750ml×18
  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 750ml×18
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017368395
  JAN code2
  nhận thấy

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 21 tháng 1

  ●Sản phẩm №:B02002C

  Nước mắm nam ngư500ml×24
  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 500ml×24
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017368388
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 6 tháng 2

  ●Sản phẩm №:B02004C

  Nước mắm Cá Cơm60 Độ Đạm 250ml×20
  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 60 Độ Đạm 250ml×20
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935015702606
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:B02301C

  Nước mắm Cá Cơm25 Độ Đạm 500ml×12
  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 25 Độ Đạm 500ml×12
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935015715255
  JAN code2
  nhận thấy

  C.Tương Ớt

  ●Sản phẩm №:C03001C

  Tương ớt chinsu250g×24本
  Tên sản phẩm Tương ớt chinsu 250g×24本
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017363505
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 29 tháng 1


  D.Nước Tương

  ●Sản phẩm №:D04002C

  Nước tương đậu nành maggi700ml×12
  Tên sản phẩm Nước tương đậu nành maggi 700ml×12
  Tên công ty Maggi
  JAN code1 8934804026817
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:D04003C

  Tam thái tử500ml×24
  Tên sản phẩm Tam thái tử 500ml×24
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017367091
  JAN code2
  nhận thấy

  E.Cà phê

  ●Sản phẩm №:E05002C

  Cà phê G7 1 bịch21gói×24
  Tên sản phẩm Cà phê G7 1 bịch 21gói×24
  Tên công ty Trung Nguyên
  JAN code1 8935024123287
  JAN code2
  nhận thấy

  F.Đồ Bột

  ●Sản phẩm №:F06001C

  Hạt nêm knorr400g×16gói
  Tên sản phẩm Hạt nêm knorr 400g×16gói
  Tên công ty Knorr
  JAN code1 8934707010487
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 6 tháng 2

  ●Sản phẩm №:F06002C

  Bột Canh (Hải Châu)190g×50gói
  Tên sản phẩm Bột Canh (Hải Châu) 190g×50gói
  Tên công ty Hải Châu
  JAN code1 8934597030091
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06004C

  Bột Canh VIFON200g×40gói
  Tên sản phẩm Bột Canh VIFON 200g×40gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561282556
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06301C

  BỘT GẠO400g×24gói
  Tên sản phẩm BỘT GẠO 400g×24gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261552
  JAN code2
  nhận thấy

   

   

  ●Sản phẩm №:F06302C

  BỘT NẾP400g×24gói
  Tên sản phẩm BỘT NẾP 400g×24gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261545
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06303C

  BỘT BÁNH XÈO400g×24gói
  Tên sản phẩm BỘT BÁNH XÈO 400g×24gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261521
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06304C

  BỘT BÁNH CUỐN400g×24gói
  Tên sản phẩm BỘT BÁNH CUỐN 400g×24gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261514
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06305C

  BỘT NĂNG400g×24gói
  Tên sản phẩm BỘT NĂNG 400g×24gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261538
  JAN code2
  nhận thấy

  Z.Khác

  ●Sản phẩm №:Z99001C

  Mít sấy150g×30gói
  Tên sản phẩm Mít sấy 150g×30gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032900
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99002C

  Cholimex Ớt Khô SaTế100g×32
  Tên sản phẩm Cholimex Ớt Khô SaTế 100g×32
  Tên công ty Cholimex
  JAN code1 8934637514291
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99004C

  MẮM TÔM BẮC220g×24
  Tên sản phẩm MẮM TÔM BẮC 220g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602569
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99005C

  MẮM RUỐC250g×24
  Tên sản phẩm MẮM RUỐC 250g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602668
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99006

  CÀ PHÁO 365g×24
  Tên sản phẩm CÀ PHÁO 365g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604563
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99007C

  Cà Pháo Dầm ớt400g×24
  Tên sản phẩm Cà Pháo Dầm ớt 400g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063600404
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99008C

  CÓC CHUA NGỌT850g×12
  Tên sản phẩm CÓC CHUA NGỌT 850g×12
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604938
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99009C

  Xoài Ngâm đường800g×12
  Tên sản phẩm Xoài Ngâm đường 800g×12
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063603931
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99010C

  Mắm Nêm Xay250ml×24
  Tên sản phẩm Mắm Nêm Xay 250ml×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063606703
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99011C

  Củ Kiệu Chua Ngọt390g×24
  Tên sản phẩm Củ Kiệu Chua Ngọt 390g×24
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063601401
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99301C

  Bánh Tráng 22cm500g×30gói
  Tên sản phẩm Bánh Tráng 22cm 500g×30gói
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8936137261583
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99302C

  Mix Fruit Chips100g×40gói
  Tên sản phẩm Mix Fruit Chips 100g×40gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743042961
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Chưa Có Giá.

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99304C

  Sweet Potato Chips100g×45gói
  Tên sản phẩm Sweet Potato Chips 100g×45gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032924
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Chưa Có Giá.

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99305C

  Banana Chips100g×60gói
  Tên sản phẩm Banana Chips 100g×60gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032917
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Chưa Có Giá.

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99306C

  Soft Dried Mango100g×20gói
  Tên sản phẩm Soft Dried Mango 100g×20gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743181042
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Chưa Có Giá.

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99307C

  Soft Dried Banana100g×20gói
  Tên sản phẩm Soft Dried Banana 100g×20gói
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743011042
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Chưa Có Giá.

  Khoảng Tháng 2 sẽ có hàng.  【Ngày có thể xuất hàng】

  2019年1月
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  2019年2月
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    

  ※Những ngày lịch đỏ là ngày nghỉ .  【Liên lạc với chúng tôi】

  ※Hãy điền các thông tin bằng tiếng Nhật


  Ngày . 2019年1月23日
  Quốc tịch .              
  Giới tính   Nam             
  Ngày tháng năm sinh
  Năm Tháng Ngày
  Địa điểm, vị tr
  Tên Công ty/Tên cửa hàng
  Họ và tên ※Nhập tên bằng romaji hoặc katakana
  Mã bưu chính >>Kiểm tra lại mã zip
  Từ mã bưu chính bạn có thể kiểm tra mã zip và Bản đồ , địa chỉ ,
  Quận 必須
  Thành phố必須
  Địa chỉ .....必須
  Email
  Số điện thoại
  Nhận xét và ý kiến của khách hàng

  pagetoppagetop